Eserinizi Teliflemek

Eğer yazılı, görsel vb. herhangi bir eser ortaya çıkarmışsanız bu eseri adınıza telifleyerek başkalarının sizden izin almadan kullanmasını engelleyebilirsiniz.

Aslında telif dediğimiz şey; eserin ortaya çıktığı tarihi resmi bir yol ile ispatlamaktır. Yani telif; eserin sahibi olduğunuzu değil, eseri/fikri ilk olarak ortaya çıkaran olduğunuzu kanıtlar. Bu açıdan; iki kişi, birbirinden tamamen habersiz aynı eseri ortaya çıkarmışsa, eser ilk tescilleyene aittir.

Peki bu nasıl yapılır?

  1. Eserinizi noter aracılığıyla telifleyebilirsiniz. Noter eserinizin bir kopyasını arşivine alır (olası ihtilaflı durumlar için) ve tarih damgası ile eserin yazıldığı tarihi onaylar.
  2. Eserinizi bir zarfa koyup iadeli taahhütlü posta ile kendinize göndererek tescillemiş olursunuz. Tarihi ve eserin değiştirilmediğini kanıtlamak için; kendinize gönderdiğiniz bu zarfı açmamanız gerekmektedir.
  3. Eserinizin gazete, dergi, televizyon vb. bir ortamda size ait olduğu belirtilerek yayınlanması ile eseriniz tescillenmiş olur.
  4. T.C. 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik ortamdaki (herhangi bir türdeki: word belgesi, resim, text dosyası vs.) eseriniz elektronik imza yolu ile tescillenebilir. Ülkemizde elektronik imza hizmeti veren birkaç firma vardır. http://www.tasdix.com ya da http://www.sahiplen.com sitelerini bu amaçla kullanabilir, ayrıntılı bilgiyi bu sitelerden alabilirsiniz.
Halil İbrahim Özdemir
Halil İbrahim Özdemir